Thanes Wongyannava

Thanes Wongyannava (sinh năm 1957), phó giáo sư khoa Khoa học Chính trị, là một chuyên gia xã hội học được đào tạo từ Đại học Chulalongkorn – Thái Lan, Đại học Wisconsin-Madison và Đại học Cambridge. Ông dạy chính trị và triết học tại khoa Khoa học Chính trị, Đại học Thammasat trong ba thập niên, và biên tập Tạp chí Khoa học Chính trị trong hơn hai thập niên. Ngoài các bài luận về lý thuyết xã hội và chính trị trong thế kỉ hai mươi và hai mươi mốt, ông cũng viết về các đề tài khác như lịch sử xã hội, ẩm thực Ý ở Bangkok và mục phê bình phim trên các tuần báo. Quyển sách mới nhất của ông về Quan điểm Chính trị của Max Weber như một Thiên hướng và Thuyết Khổ hạnh vừa ra mắt vào tháng sáu năm 2013. Thanes cũng viết các tiểu luận về nghệ sĩ Thái Lan, bao gồm Araya Rasdjarmrearnsook và Natee Utarit. Bài viết mới nhất mang tên ‘Natee Utarit: Sự ngược đãi và Nghệ thuật của Hội hoạ’ trong quyển Natee Utarit: Minh hoạ của Cơn khủng hoảng (‘Natee Utarit: Persecution and the Art of Painting” in Natee Utarit: Illustration of Crisis’).

Leave a Reply

Your email address will not be published.