Năm 2018, dựa trên nghiên cứu của giám tuyển Qinyi Lim, Sàn Art xây dựng Truy đuổi Lạ thường – Khoá học dành cho giám tuyển mới ở Đông Nam Á để làm sáng những ý niệm mơ hồ về hình ảnh giám tuyển điển hình ở Việt Nam. Sáu nhà thực hành trẻ Việt Nam cùng bốn đồng nghiệp từ Đông Nam Á đã tham gia vào cuộc đàm luận chuyên sâu với các nhà giám tuyển và nhà giáo dục từ Mỹ La Tinh, Châu Âu và Đông Nam Á. Khóa học công nhận tương lai bất khả tiên đoán là nền tảng để sản sinh kiến thức; nó bàn chuyện Giám tuyển là Ai, Làm gì, và hoạt động Ở đâu. Một số cấu trúc được đề xuất để các thành viên đánh giá dự án nghệ thuật của mình, sau đó trình bày đề án đã gọt giũa. Đầu năm 2019, Sàn Art đã góp phần hiện thực hóa hai đề án ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, và sẽ trông đợi các đề án còn lại tại Đông Nam Á.

Nếu ta viết việc giám tuyển nghệ thuật ra như một cuốn sách hướng dẫn thực hành thì năm đầu là một chương giới thiệu khái quát. Năm thứ hai tập trung vào một số công cụ cụ thể cho việc quan sát, phân tích, định hình và truyền đạt. Dự án mượn vốn từ  Sân khấu, lĩnh vực sinh ra trên những cú xoắn và đường cua để đề xuất “tường thuật” như một công cụ liên ngành để tạo ra trải nghiệm. Chương trình mời những thực hành gia ngành Sân khấu và Nghệ thuật thị giác dẫn dắt workshop mang tính thực hành nhằm khai mở những tiềm năng còn âm ỉ dành cho sáng tạo và tác động. Chủ đề “Lặng thinh”, với ý nghĩa sử dụng lời một cách tiết chế hay điều kiện tĩnh lặng, đặt cạnh “Trào phúng”, cách sử dụng châm biếm phức hợp như trung gian để đương đầu với thực tại. Đây là lời tán thành rằng quá trình sáng tạo cần nhận thức sâu sắc; song song, cách kể hài hước có thể là năng lượng tích cực của việc sản xuất nghệ thuật. “Lặng thinh | Trào phúng” bắt đầu với phiên học nhóm chuyên sâu 15 ngày tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam vào tháng 6/2019. Sau khóa học, mọi thành viên tham gia sẽ nhận được hỗ trợ liên tục, thích đáng để thực hiện các dự án của mình, dẫn đến một chuỗi các dự án Sân khấu liên-thông Nghệ thuật Thị giác trong năm 2020.

Với hỗ trợ từ Arts Network Asia & Quỹ nhà Đậu