Phòng Thí Nghiệm Sàn Art, chương trình lưu trú sáng tác của Sàn Art trong giai đoạn 2012-15, đã cung cấp cho những nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam cơ hội sinh sống, làm việc và hiện thực hóa dự án của họ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ lưu trú được sử dụng không gian xưởng và có cơ hội trò chuyện cùng những người hoạt động văn hóa giàu kinh nghiệm để được hướng dẫn và thúc đẩy hoàn thành dự án.

Từ năm 2018, Sàn Art triển khai một chương trình lưu trú hợp tác mới mang tên A. Farm. Mời bạn tìm hiểu thêm về chương trình lưu trú hiện tại của chúng tôi tại đây.