Kim

Red

Với mục tiêu xúc tiến thảo luận về nghệ thuật đương đại và văn hóa, dưới đây là danh sách giới thiệu những người Sàn Art từng hợp tác. Tại đây, cụm từ “producer” chủ yếu dùng cho những nghệ sĩ thị giác, nhưng cũng nhằm chỉ nghệ sĩ trình diễn, tác gia, giám tuyển, nhạc sĩ, sử gia, giáo viên, kiến trúc sư, nhà thiết kế, triết gia, thi gia, phê bình nghệ thuật, nhà khoa học, vân vân. Danh sách này sẽ tiếp tục phát triển—rất mong bạn kiên nhẫn trong lúc chúng tôi xây dựng kho lưu trữ này.