Biography

Việt Lê là một học giả, nghệ sĩ, người viết và giám tuyển, nghiên cứu của anh tập trung vào tâm linh, chấn thương tâm lý, sự biểu tượng và tính dục, với vùng tập trung ở Đông Nam Á và cộng đồng ở hải ngoại của họ. Tiến sĩ Lê, Phó giáo sư tại Đại học Nghệ thuật California, là tác giả của cuốn sách Return Engagements: Contemporary Art’s Traumas of Modernity and History in Sài Gòn and Phnom Penh (Nhà xuất bản Đại học Duke, 2021). Cuốn sách nghệ thuật White Gaze là sự hợp tác với Latipa (Sming Sming Books, 2019, ấn bản thứ hai) nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Guggenheim, Bảo tàng Victoria and Albert, SF MOMA, cùng những nơi khác. 

Lê đã trình bày tác phẩm của mình tại Trung tâm Banff, Trung tâm Văn hóa & Nghệ thuật Bangkok, Biennale Thượng Hải, Rio Gay Film Festival, bảo tàng Smithsonian, cùng nhiều địa điểm khác. Lê giám tuyển Charlie Don’t Surf! (Centre A, Vancouver, BC, 2005); và đồng giám tuyển humor us (Los Angeles Municipal Art Gallery, CA, 2008), transPOP: Korea Việt Nam Remix (với Yong Soon Min: ARKO, Seoul; Galerie Quỳnh, Sài Gòn; UC Irvine Gallery; YBCA, San Francisco, 2008 -09) và 2012 Kuandu Biennale (Đài Bắc) và 2022 Viet Film Fest, “liên hoan phim quốc tế Việt Nam lớn nhất thế giới,” với buổi chiếu đặc biệt và hỏi đáp với Trịnh T. Minh-ha. Thành viên hội đồng quản trị của Queer Cultural Center and Art Matters, Lê nhận được quĩ nghiên cứu nghệ thuật Mellon của Stanford Center for Comparative Race and Ethnicity (CCSRE) năm 2022, Quĩ nghiên cứu năm ‘22-24 của Headlands Bay Area, và là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ca’ Foscari của Venice. vietle.net