Biography

Veronika Radulovic lần đầu tiên đến Hà Nội vào đầu những năm 1990 để nghiên cứu nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Từ năm 1994 đến 2005, cô là giảng viên quốc tế đầu tiên của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, được tài trợ bởi DAAD (Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức). Hợp tác với nhiều tổ chức và bảo tàng khác nhau ở Đức, cô đóng vai trò là một cầu nối quan trọng giữa nghệ thuật đương đại Đức và Việt Nam, đồng thời giám tuyển một số triển lãm lớn, bao gồm: ‘Sơn mài, Trái đất, Đá’ tại Bảo tàng Für Lackkunst Münster, Đức (được tài trợ bởi BASF, 1995); Dự án ‘Khoảng cách Việt Nam’ tại Nhà Văn hóa Thế giới Berlin (1998); dự án Ryllega Berlin tại Volksbühne Berlin (2008); và triển lãm tại ifa Gallery Berlin (Institut für Auslandsbeziehungen) Connect: Kunstszene Vietnam (2009/2010). Với nhiều năm giảng dạy và hoạt động rộng rãi tại Hà Nội và Việt Nam, Veronika Radulovic được coi là một trong những người tiên phong quan trọng nhất trong sự phát triển của nền nghệ thuật đương đại tại Việt Nam.