Biography

Ute Meta Bauer là curator của nhiều triển lãm về nghệ thuật đương đại, phim, video và âm thanh, với trọng tâm vào các thực hành liên ngành. Bauer là đồng giám đốc của Diễn đàn Biennial Quốc Tế Thứ nhất, Gwangju, Hàn Quốc, 2012; curator của The Future Archive tại Nhà nghệ thuật mới Berlin (n.b.k.), Berlin, 2012; Giám đốc nghệ thuật của Berlin Biennale lần thứ ba 2004; và đồng Curator của dOCUMENTA 11 (2001-2002). Bà là Phó Giáo sư tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts MIT, Cambridge, Hoa Kì, nơi bà sáng lập và làm Giám đốc Chương trình Nghệ thuật, Văn hoá và Kỹ thuật (ACT) tại trường Kiến trúc và Quy hoạch của MIT (2009-2012) và là Giám đốc Chương trình Nghệ thuật Thị giác MIT (2005-2009). Từ năm 2012-2013 bà là Trưởng khoa Nghệ thuật của Đại học Nghệ thuật Hoàng Gia London. Các ấn phẩm mới nhất của bà trong năm 2013 bao gồm Diễn đàn Bienniale Quốc Tế Thứ nhất – Lực hấp dẫn chuyển dịch (đồng biên tập với Hou Hanru) và AR – Nghiên cứu trong nghệ thuật (đồng biên tập với Thomas D.Trummer).