Biography

Uông Ngọc Tiên là người làm phim trẻ, học khoa đạo diễn trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh. Tiên thường bày tỏ quan tâm đến câu chuyện và vấn đề xã hội trong các phim của mình. Hiện đang vừa hoàn thành chương trình học, Tiên vừa làm việc cộng tác với các hãng làm phim và vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án phim cá nhân của chính mình.