Biography

Nguyễn Thanh Tuyền tốt nghiệp năm 2016 với bằng Cử nhân Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của anh đã được trưng bày hai lần tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 và 2017. Anh đã tham gia vào Biennale Nghệ sĩ trẻ năm 2017 và triển lãm nhóm đầu tiên của A. Farm, Muôn loài bình đẳng, năm 2018. Năm 2019 anh được nhận là nghệ sĩ lưu trú Mùa 1 tại A. Farm. Đối với Tuyền, xưởng vẽ là chủ đề gần gũi và cho anh có nhiều cảm xúc nhất trong các thử nghiệm. Tạo hình trong tranh của anh thường được bóp méo, biến dạng và quan sát theo nhiều hướng nhìn khác nhau vào những thời điểm và không gian khác nhau, nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc và khơi gợi trí tưởng tượng mới. Anh mong muốn thể hiện chiều sâu của nội tâm thay vì hình thức bên ngoài.