Biography

Tuấn Mami (S.1981, Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội năm 2006, anh thực hành trên nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau như tranh sơn dầu, sắp đặt, trình diễn, video, và nghệ thuật khái niệm, anh đã tham dự nhiều triển lãm trong và ngoài nước như Hà nội- Berlin, Berlin(2009); Beyond Pressure; Burma (2011), The 7th Asia-Europe Art Camp – Art Workshop Luxembourg/Shanghai (2009-2010); Institute of Contemporary art in Singapore(2011)… anh tham gia nhiều trại sáng tác quốc tế như Tokyo Wonder Site, Tokyo; Organhaus Art Space, China, Casino Luxembourg, Luxembourg; 934 Studio, Trung Quốc; Sàn Art, Việt Nam…