Biography

Trương Tân (sn. 1963, Hà Nội, Việt Nam) tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (tiền thân là Đại học Mỹ thuật Hà Nội) năm 1989, nơi anh từng trợ giảng và là giảng viên từ năm 1989 đến năm 1997 trước khi dành toàn thời gian cho việc sáng tác. Trong bối cảnh những năm đầu Đổi mới (1986) và chính sách tự do hóa thị trường, phong trào lãng mạn hoá quá khứ dần trỗi dậy tại Việt Nam. Về phần mình, Trương Tân đã từ bỏ chủ nghĩa hàn lâm thời kỳ ấy để chuyển sang tập trung tìm hiểu sự phức tạp của tâm lý con người và hoàn cảnh xã hội. Thông qua hội họa, trình diễn, sắp đặt, điêu khắc, gốm sứ, anh đã thách thức quy ước xã hội, cũng như nghiên cứu các chủ đề về bản sắc và tự do ngôn luận.

Trương Tân đặt ra những câu hỏi liên quan tới định kiến ​​lâu đời ảnh hưởng đến xã hội truyền thống Việt Nam, khảo sát bản sắc dân tộc và sự giao thoa của nó với định kiến ​​giới. Tập trung vào căn tính bản thân, tác phẩm của anh khám phá nhận thức về đồng tính luyến ái trong một thế giới bảo thủ. Các triển lãm nhóm nổi bật của Trương Tân bao gồm Singapore Biennial (2008); Fukuoka Asian Art Triennial, Nhật Bản (2009); Kết nối: Kunstszene Việt Nam, ifa Gallery Berlin (2010) và ifa Gallery Stuttgart (2011); Đàm phán về quê hương, lịch sử và quốc gia: Hai thập kỷ nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á, 1991–2010, Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (2011); và 8 nghệ sĩ đương đại Việt Nam, Bùi Gallery, Hà Nội (2012).