Biography

Trương Công Tùng (sn 1986, Dak Lak, Việt Nam) lớn lên ở Dak Lak, giữa các dân tộc khác nhau trên vùng Cao nguyên, Việt Nam. Anh tốt nghiệp khoa sơn mài. trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Hứng thú nghiên cứu về khoa học, vũ trụ học và triết học, Tùng làm việc với nhiều chất liệu, từ video, hội hoạ, sắp đặt cùng với những vật có sẵn, tạo ra những tác phẩm phản chiếu sự suy tư của bản thân trước những sự chuyển dời văn hoá và địa chính trị của sự hiện đại hoá, mà được biểu hiện ở sự biến đổi của hệ sinh thái, niềm tin hay thần thoại của một vùng đất. Anh cũng là một thành viên của Art Labor (được thành lập năm 2012), một nhóm làm việc giữa nghệ thuật thị giác và các bộ môn khoa học tự nhiên/ xã hội để sản xuất một dạng kiến thức không-chính quy khác qua các hoạt động văn hoá và nghệ thuật ở nhiều bối cảnh và vị trí công cộng khác nhau.

Trương Công Tùng đã triển lãm rộng rãi ở Việt Nam và hải ngoại dưới danh nghĩa một nghệ sĩ độc lập và một thành viên của nhóm Art Labor. Các triển lãm và hội chợ nghệ thuật gần nhất của anh bao gồm “The sap still runs” at Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh (2019) ; Bangkok Biennale (2018) ; “Between Fragmentation and Wholeness”, Galerie Quynh, Thành phố Hồ Chí Minh (2018) ;“A Beast, a God, and a Line”, Para Site, Hong Kong (2018), the Museum of Modern Art, Warsaw (2018) and Dhaka Art Summit, Dhaka (2018) ; và Carnegie International 57th edition, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh (2018).