Biography

Trevor Smith là Curator chính thức về nghệ thuật đương đại tại Viện bảo tàng Peabody Essex, Salem, Massachusetts – là Viện bảo tàng lâu năm nhất tại Mỹ. Trước khi tham gia vào Peabody Essex, Smith đã là Curator lưu trú tại trung tâm nghiên cứu “Curatorial”, trường cao đẳng Bard nơi mà ông đã đồng curated với Wrestle về triển lãm đầu tiên tại Viện bảo tàng Hessel và năm 2007 đã giới thiệu về Martin Creed: Cảm xúc, đó là một khảo sát ở diện rộng về các tác phẩm của nghệ sĩ. Từ năm 1992 – 2003, ông là Curator tại Viện bảo tàng mới về mỹ thuật đương đại, thành phố New York nơi mà rất nhiều các dự án được đồng curated và giới thiệu rộng rãi triển lãm Andrea Zittel: Không gian phê bình và giới thiệu khảo sát chính về các tác phẩm của Brian Jungen. Smith sinh ra tại Canada và học về lịch sử mỹ thuật tại trường đại học Anh Columbia. Từ năm 1992 – 2003 ông đã sinh sống tại Úc nơi đầu tiên anh làm việc tại Biennale của Sydney, và sau đó là giám đốc của Không gian mỹ thuật đương đại Canberra và từ năm 1997 – 2003 là Curator của Mỹ Thuật đương đại tại phòng tranh nghệ thuật Tây Úc. Ông đã tổ chức hơn 50 triễn lãm và phát hành rộng rãi catalogue cũng như các bài báo tại Nam Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á. Ông hiện tại là đồng curated cho Singapore Biennale năm 2010.