Biography

Trần Tuấn (sn1981) lớn lên tại Huế, tốt nghiệp năm 2006 và mở xưởng sơn mài Then Studio sau đó trở thành Then Café. Những tác phẩm của Trần Tuấn mang nhiều ảnh hưởng từ các câu chuyện lịch sử thầm lặng của gia đình.

Bắt đầu sáng tác từ Năm 2010, Trần Tuấn đã tham gia một số triễn lãm đáng nhớ như “Nặng Bồng Nhẹ Tếch” năm 2011 , triển lãm “Mây biến thể” năm 2012 và “Nấm Hoàng Đế” năm 2013. Series tác phẩm “Ngón tay trỏ” của anh vừa tham dự Singapore Biennale 2013.

Tác phẩm của Trần Tuấn thường là  điêu khắc ngoài trời. Với kích thước lớn, hình thù kỳ quái, đặt tại những địa điểm gợi câu hỏi về môi trường, sự thiếu trách nhiệm, hoặc tham nhũng, các tác phẩm của anh tạo tương quan giữa sản phẩm hư cấu quái dị và thực tế bị uốn vặn, cụ thể hoá những mối nguy hại tiềm ẩn mà thực tại lãng quên.