Biography

Trần Quang Đức (sn.1985) là nhà nghiên cứu lịch sử và dịch giả tiếng Hán-Nôm. Công trình được biết đến nhiều nhất của anh là ‘Ngàn năm áo mũ’, tư liệu hoá phục sức của người Việt từ xưa đến nay.