Biography

Trâm Lương được đào tạo như một nhà làm phim và nhân chủng học thị giác. Tác phẩm của cô tra vấn tương quan giữa ký ức tập thể, chấn thương lịch sử và tái hiện văn hóa.