Biography

Trà Nguyễn là Quản lý Điều hành của Sàn Art, tổ chức nghệ thuật đương đại độc lập lâu đời tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ 2012. Ngoài công việc điều hành những chương trình và sự kiện văn hoá, giáo dục của Sàn Art, Trà viết kịch, truyện và truyện ngắn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Cô là thành viên của những mạng lưới sáng tạo sau: Regionally Speaking (Nói theo Vùng) do Viện Châu Á, Đại Học Griffith, Úc thành lập: Vận động Chính sách Văn hoá, Ngoại giao và Lãnh đạo từ ASEAN kết nối với Úc; Curators Academy, do TheatreWorks hình thành và tổ chức: một nền tảng huấn luyện cho các curator tiềm năng của Đông Nam Á để phát triển ngữ cảnh khi môi trường của họ không có sẵn hoặc chỉ có ngữ cảnh hoạt động sơ sài, dành cho những trình diễn ‘đang phát triển’, tham gia và chất vấn trực tiếp tính chính trị của địa danh và nơi chốn.