Biography

Tony Le-Nguyen sinh năm 1968 tại Đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đến định cư tại Úc và sau đó bắt đầu diễn xuất năm 1985. Trong suốt 20 năm qua anh đã làm việc với vai trò một diễn viên, người viết, đạo diễn và nhà sản xuất. Hiện anh là Điều hành Sản xuất của Le-Nguyen Productions tại Melbourne, Úc.