Biography

The Propeller Group là một nhóm nghệ sĩ sống và làm việc tại Tp. HCM và Los Angeles, bao gồm Phunam, Matt Lucero và Tuan Andrew Nguyen. Dựa vào truyền hình, phim, video và Internet và khả năng tạo ra thông tin đầy hấp dẫn và gây ham muốn của nó trên một diện rất rộng. ‘The Propeller Group’ vận dụng ngôn ngữ đa phương tiện nhằm vươn đến đối tượng khán giả rộng hơn để mang những giới thiệu nghệ thuật ra bên ngoài lãnh địa của các không gian triển lãm và viện bảo tàng. Làm việc với các nhà sản xuất phim, truyền hình, âm nhạc và nghệ thuật tại địa phương và quốc tế, ‘The Propeller Group’ giúp việc nhận thức rõ những quan điểm mang tính hợp tác để định nghĩa lại sự hiểu biết chính trị xã hội của nền văn hóa nhóm và văn hóa đại chúng. Các triển lãm nhóm gần đây bao gồm triển lãm ‘The Ungovernables’, New Museum, New York, 2012; ‘Video: Một Nghệ thuật: Một Lịch sử’, Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, 2011; Singapore Biennale, 2011 và Thượng Hải Biennale lần thứ 8 (hợp tác với ‘Superflex’), 2010.