Biography

Nguyen sinh ra và lớn lên tại San Franscico, California. Cô nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật từ trường Cooper Union School of Art và bằng Thạc sỹ Nghệ thuật từ Học viện Nghệ thuật thuộc Đại học Yale. Năm 2007 cô nhận học bổng Quỹ Fullbright để nghiên cứu về kỹ thuật tranh sơn mài tại Việt Nam. Cuộc thử nghiệm 10 tháng đã dẫn đến việc lưu trú 4 năm tại Việt Nam nơi cô thực hiện nhiều dự án với San Art và cộng đồng nghệ thuật trong nước.

Tammy Nguyen chất vấn những mâu thuẫn của con người và thách thức truyền thống qua việc sáng tạo thị giác và tính lôi cuốn của chất liệu. Tranh, sách, và tác phẩm của cô thường lấy khoa học tự nhiên để tiếp cận gần gũi hơn với tình trạng con người qua những dạng thức phi nhân. Các tác phẩm này trở thành những truyền thuyết mới có thể được tham chiếu với hình ảnh thực vật và thú vật biểu trưng trong dân gian.

Nguyen hiện đang cư trú tại khu Bronx, New York và làm việc tại Wesport, Connecticut. Cô đang giảng dạy tại trường Pierreport với tư cách Hội viên Van Lier 2014 tại Wave Hill. Cô sẽ tham dự Bronx Museum AIM Biennial vào năm 2015.