Biography

Sumesh Sharma là giám tuyển được truyền cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật cách tân vốn thường được bao gồm các khía cạnh văn hóa mang ảnh hưởng của kinh tế – xã hội và chính trị. Văn hóa nhập cư của khối Pháp ngữ, những Bình đẳng Bản địa, các Trào lưu của Nhận thức Màu da trong Văn hóa là các lĩnh vực anh quan tâm. Anh đồng sáng lập Clark House Initiative có trụ sở tại Bombay, Ấn Độ vào năm 2010. Sumesh hiện đang lưu trú tại Parasite, Hồng Kông.