Biography

Sita Raiter tốt nghiệp Đại học Brown ngành Kiến trúc và Đông Á học. Sita Raiter quan tâm đến sự tương tác giữa ngôn ngữ, hình ảnh, mối quan hệ nên thơ và đạo đức trong môi trường sáng tạo của kinh nghiệm phi thường. Hiện tại cô đang thiết kế thời trang tại Tp.HCM.