Biography

Simon Soon là giảng viên cấp cao tại Đại học Malaya, Kuala Lumpur. Anh nghiên cứu nhiều đề tài nghệ thuật và kiến trúc hiện đại và đương đại ở Đông Nam Á sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Sydney với nghiên cứu về các phong trào nghệ thuật cánh tả trong khu vực những năm 1950-1970. Anh đã tham gia chương trình Ambitious Alignments: Lịch sử Nghệ thuật Mới của Đông Nam Á do Khởi xướng Kết nối Lịch sử Nghệ thuật của Quỹ Getty tài trợ và hiện đang đồng-nghiên cứu cho dự án Lịch sử Nghệ thuật Giải thuộc địa của Đông Nam Á. Simon đồng biên tập cho Những Tự Sự Malaysia, Tập 4 và là thành viên nhóm biên tập tạp chí Southeast of Now: Những Hướng đi trong Nghệ thuật Đương đại và Hiện đại ở châu Á.