Biography

Sikarnt Skoolisariyaporn là nghệ sĩ, cây viết và nhà làm phim sống ở trong và ngoài Bangkok. Thực hành liên ngành của họ dao động giữa lưu trữ và hư cấu, nghệ thuật và thực tế, lịch sử và entropy. Họ là một trong những người sáng lập Trung tâm Vật thể bị Đánh Mất, một bảo tàng giả định được thành lập năm 2010 với bộ sưu tập gồm hàng ngàn vật thể và mảnh vỡ được tìm thấy, bị hỏng, không có chức năng và không có nguồn gốc xác định từ khắp nơi trên thế giới. Họ thực hành quay vong và vấp ngã (cấp độ 2.9).