Biography

Sinh năm 1975 tại Montpellier, France, Sandrine Llouquet đã sống tại Việt Nam từ năm 2005. Cô tốt nghiệp tại Trường quốc tế thí điểm nghệ thuật và nghiên cứu-Villa Arson năm 1999. Một nhà hoạt động năng nổ cho sự phát triển của nền nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, cô là thành viên sáng lập Wonderful District, một dự án thúc đẩy nghệ thuật đương đại bằng các hoạt động triển lãm, hoà nhạc, sân khấu; và cũng là thành viên của Mogas Station, một nhóm hoạt động nghệ thuật Việt Nam. Tác phẩm của Llouquet đã được triển lãm tại rất nhiều nơi bao gồm Cung điện Tokyo, Paris, trung tâm nghệ thuật Yerba Buena, California và Tate Modern, London. Cô cũng đã tham gia một vài biennale cùng Mogas Station như Singapore Biennale (2006) và Migration Addicts –một sự kiện song song với Venice Biennale lần thứ 52. Tranh vẽ, tác phẩm và video của cô được sưu tầm trong các bộ sưu tập tư trên khắp thế giới.