Biography

Roberto Sifuentes là nhà giáo dục và nghệ sĩ trình diễn liên ngành.

Dự án gần đây của anh gồm: #exsanguination, một dự án hợp tác với nghệ sĩ new media jonCates và Aram Han Sifuentes (2016-2019); “Reculmulations: Hình đại diện kỹ thuật số và Vật phẩm trình diễn,” một dự án hợp tác với nghệ sĩ kỹ thuật số Claudia Hart và nhà soạn nhạc Edmund Campion (Black and White Gallery, New York).

Đồng sáng lập đoàn biểu diễn La Pocha Nostra tại San Francisco, Sifuentes đã biểu diễn và thực hiện workshop cùng La Pocha ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. Sifuentes là đồng tác giả của hai cuốn sách với Guilermo Gomez-Peña, với ấn phẩm gần đây nhất là “Các bài tập dành cho nghệ sĩ nổi loạn: Giáo dục về Trình diễn Triệt để,” Routledge 2011. Là một nhà sư phạm làm việc trong ngành trình diễn, anh là Giám đốc nghệ thuật của chương trình nghệ thuật biểu diễn Trinity College/La MaMa ở New York. Sifuentes hiện cũng là Giáo sư ngành Trình diễn tại Học viện Nghệ thuật Chicago.