Biography

Richard Streitmatter-Tran (sn 1972, Biên Hòa, Việt Nam) là một nghệ sĩ đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh có bằng Cử nhân Nghệ thuật khoa Thực hành Quan hệ Truyền thông tại Massachusetts College of Art ở Boston. Sau khi chuyển về Việt Nam vào năm 2003, anh thành lập ProjectOne, một nhóm nghệ sĩ trình diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nay đã tạm hoãn hoạt động. Anh là một trong những thành viên sáng lập của nhóm Mogas Station (2005 – 2007), một nhóm gồm các nghệ sĩ và kiến trúc sư quốc tế, và vào năm 2010, anh thành lập Dia Projects, một không gian sáng tạo thử nghiệ, mà sau này, với sự cộng tác của Trần Thanh Hà, trở thành một không gian triển lãm. Tuy với lịch sử sáng tác nghệ thuật dựa trên các chất liệu trình diễn và new media, tập trung thực hành của anh hiện tại lại xoay quanh các sự nghiên cứu về chất liệu phần lớn thông qua hội hoạ, điêu khác và sắp đặt tạo hình.

Các triển lãm và hội chợ nghệ thuật gần nhất của anh bao gồm Setouchi Triennale (2019) ; “The Reconstruction”, Bangkok University Gallery, Bangkok, Thái Lan (2018) ; “Prophilia”, SPRMRKT, Singapore (2018) ; “Departures”, De Sarthe Gallery, Hong Kong (2017) ; “Perjalanan Senyap / A Quiet Journey”, Orbital Dago, Bandung, Indonesia (2017) ; “Material Relations: Continuity and Innovation in Lacquer and Silk Painting”, Vin Gallery, The Vietnam Pavilion of Art Kaohsiung, Đài Loan (2017) ; và “Mekong – New Mythologies”, Hong Kong Arts Centre, Hong Kong (2017).