Biography

Tiến sỹ Renate Buschmann là Viện trưởng Viện truyền thông nghệ thuật đa phương tiện (imai) từ năm 2008. Bà nhận được học vị Tiến sỹ ngành Lịch sử Nghệ thuật tại trường Đại học Cologne và đã hợp tác với nhiều ấn phẩm cũng như triển lãm về nghệ thuật thế kỉ 20 và 21, đặc biệt về lịch sử sắp đặt, nhiếp ảnh và nghệ thuật truyền thông. Ngoài ra, bà từng là trợ lý nghiên cứu tại Phòng triển lãm nghệ thuật Düssendorf, đồng thời làm giảng viên tại Viện nghệ thuật Münster.