Biography

Ranjani Mazumdar là Giáo sư chuyên ngành Nghiên Cứu Điện Ảnh tại trường Nghệ thuật và Mỹ học, thuộc đại học Jawaharlal Nehru. Các ấn phẩm của bà tập trung vào văn hóa đô thị, nền điện ảnh đại chúng, giới tính và thành phố điện ảnh. Bà là tác giả của quyển Điện ảnh Bombay: Kho lưu trữ của Thành phố (2007) và là đồng tác giả với Nitin Govil của tác phẩm sắp ra mắt Ngành công nghiệp Điện ảnh Ấn Độ (2015). Những nghiên cứu hiện tại của bà tập trung vảo vấn đề toàn cầu hóa và văn hóa phim ảnh, văn hóa thị giác của những tấm áp phích quảng cáo phim và giao thoa giữa công nghệ, du lịch, thiết kế và màu sắc của điện ảnh Bombay trong thập niên 60.