Biography

Questal Tay sống và làm việc tại Singapore. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân mỹ thuật tại Cao đẳng nghệ thuật Lasalle và một có chứng chỉ ngành kinh doanh tại Ngee Ann Polytechnic.

Tác phẩm của cô kết hợp nhiều màu sắc và vật liệu khác nhau để tạo ra những hình mẫu và chất liệu có khả năng diễn tả những cảm xúc mâu thuẫn, và cô sử dụng phương pháp lập đi lập lại nhằm tách mình ra khỏi một trạng thái nội tâm. Questal thể hiện những cảm xúc khó diễn tả qua những tác phẩm nghệ thuật trực quan mang tính cách vừa cuồng loạn và vui tươi.

Những triển lãm Questal Tay đã tham gia như: 2013
Eyes to Think
Light & Space Contemporary Bonifacio Global City, Philippines ; Some Things that Matter… Jendela Gallery, the Esplanade Singapore ; 2012
WEYA’12 Bonington Gallery Nottingham, UK ; 2011
Affordable Art Fair ’11 F1 Pit Building Singapore ; A Cartographic Desire Praxis Space
Lasalle College of the Arts Singapore ; The Lasalle Show ’11 Exhibition ICA Gallery 1, 2
Lasalle College of the Arts Singapore.