Biography

Quách Phong (sn 1938) quê ở xã Mĩ An, huyện Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Ông học Trường Mỹ thuật Gia Định (1953 – 1954), tốt nghiệp Trung cấp mỹ thuật khóa I (1957- 1960) và học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (1960- 1962); hội viên ngành hội hoạ Hội Mỹ thuật Việt Nam từ 1973. Ông tham gia cách mạng trong phong trào học sinh sinh viên và tham gia kháng chiến đến 1975. Ông từng là Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Ông được Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, trong đó có Huân chương Lao động, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mĩ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá; Huy chương Vì thế hệ trẻ. Nhiều tác phẩm phác thảo và sơn mài của nghệ sĩ Quách Phong được Bảo Tàng Mỹ Thuật Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập và trưng bày thường xuyên.