Biography

Prasenjit Duara là Giáo sư Raffles của ngành Nhân văn và là Giám Đốc của Học viện Nghiên cứu Châu Á, cũng như Giám đốc nghiên cứu ngành Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc trường Đại học Quốc Gia Singapore. Ông là nhà sử học chuyên về lịch sử Trung Quốc và các nước Châu Á nói chung trong thế kỉ hai mươi. Duara cũng viết về tư tưởng lịch sử và địa – sử học. Trước đây ông là Giáo sư và Trưởng khoa Lịch sử và Hội đồng Trung Quốc Học thuộc Đại học Chicago. Năm 1988, ông ra mắt Văn hoá, Quyền lực và Nhà nước: Vùng nông thôn Bc Trung Hoa, 1900-1942[1](Nhà xuất bản Đại học Stanford), quyển sách thắng giải thưởng Fairbank của AHA và giải Levenson của AAS, Hoa Kì. Tính từ năm 1996, Duara từng làm diễn giả chính hoặc khách mời đặc biệt tới hơn 75 trường học, học viện trên toàn thế giới.

[1]Tênnguyêntác: Culture, Power and the State: Rural North China, 1900-1942