Biography

Pipo Nguyen-duy sinh ra ở Huế, nhập cư vào Mỹ năm 1975. Có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Nhiếp ảnh, sau đó là bằng Thạc sĩ Mỹ thuật Nhiếp ảnh, từ Đại học Tân Mễ Tây Cơ ở Albuquerque, anh hiện là Giáo sư Nghệ thuật của trường Đại học Oberlin.

Pipo đã nhận nhiều giải thưởng và các hỗ trợ bao gồm En Foco Grant; Professional Development Grant từ College Arts Association; Học bổng Nghiên cứu sinh Giáo dục Quốc gia của Học viện Nhiếp ảnh Mỹ, Tp. NY; Học bổng nghiên cứu sinh của Ủy ban Nghệ thuật Oregon ở Salem, Oregon; khoản học bổng về Nhân văn B. Wade và Jane B. White tại Đại học Oberlin; ba khoản học bổng Cá nhân Nghệ sĩ từ Hội đồng Nghệ thuật Ohio ở Columbus, Ohio. Anh đã tham gia trại sáng tác tại Monet’s Garden học bổng Giverny The Lila Wallace-Reader’s Digest Artists và cả tại Headlands Center for the Arts ở Sausalito, California. Anh tham gia chương trình Nghệ sĩ lưu trú sáng tác Light Work năm 2004.