Biography

Phạm Ngọc Lân là một nghệ sĩ trẻ tuổi sinh năm 1986, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Tốt nghiệp ngành quy hoạch đô thị tại trường Đại học kiến trúc Hà Nội, Lân có cái nhìn về lịch sử, xã hội, tương quan đám đông và cá nhân .