Biography

Pamela Nguyễn Corey nghiên cứu và giảng dạy lịch sử nghệ thuật hiện đại và đương đại, tập trung và vùng Đông Nam Á trong bối cảnh xuyên quốc gia châu Á và toàn cầu. Cô nhận bằng Tiến sĩ (Lịch sử nghệ thuật và Nghiên cứu thị giác) từ Đại học Cornell. Trước khi tham gia giảng dạy tại Đại học Fulbright Việt Nam vào tháng 1 năm 2021, cô là trợ lý giáo sư trong khoa Lịch sử nghệ thuật & Khảo cổ học tại Đại học SOAS Luân Đôn. Pamela đã xuất bản số lượng lớn những tạp chí học thuật, ca-ta-lô triển lãm, và những nền tảng đàm luận/ bình luận về văn hoá và nghệ thuật. Cuốn sách đầu tiên của Pamela, The City in Time: Contemporary Art and Urban Form in Vietnam and Cambodia (University of Washington Press, 2021), được nhận Quỹ xuất bản Millard Meiss, từ Hiệp hội Nghệ thuật Đại học.