Biography

Orawan Arunrak (sn 1985, Bangkok) tốt nghiệp cử nhân ngành mỹ thuận năm 2008. Orawan đã triển lãm ở Thái Lan và nhiều nước trong khu vực, đồng thời làm việc cho những tổ chức nghệ thuật hàng đầu Bankok, bao gồm Trung tâm văn hoá và nghệ thuật Bankok (BACC) trong vai trò trợ lý Curator từ năm 2011 đến năm 2013.

Thực hành của Orawan dựa trên sự cần thiết bắt buộc của việc vẽ và sáng tạo với những vật liệu thông thường, và khát khao sử dụng những thực hành đó để kết nối với con người và nơi chốn. Cô dùng tác phẩm và quá trình làm việc của mình để tạo nên những mối quan hệ và khám phá những thế giới mới. Cô khám phá ranh giới giữa sự lao động sáng tạo và những đối tượng nghệ thuật, và khả năng sử dụng cả hai điều này trong liên kết của cô với môi trường xã hội và vật chất của cô.

Các triển lãm tiêu biểu của Orawan bao gồm “Rates of Exchange Un-Compared: Contemporary Art in Bangkok and Phnom Penh,”SA SA BASSAC gallery, Phnom Penh, Cambodia and H Gallery, Bangkok, 2014;  “ WAR JOURNEY “, Junetic Festival , Japan, 2014;  Concept Context Contestation: art and the collective in Southeast Asia, 2013; BACC Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok, 2013; Profane Altars,Sensus luoghi per l’Arte Contemporanea, Italy, 2013; Messy Sky book shown in “Les Fleurs Americaines” (American Flowers) exhibition” at Frac Île-de-France / le Plateau ,France, 2012