Biography

Nuraini Juliastuti đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa KUNCI tại Yogyakarta, Indonesia năm 1999. KUNCI là nhóm nghiên cứu tập trung vào thể nghiệm sáng tạo và tra vấn tự biện giữa lý thuyết và thực hành. Nền tảng giáo dục của cô bao gồm bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Châu Á Đương đại tại Đại học Amsterdam và bằng Tiến sĩ Nhân chủng học Văn hóa tại Đại học Leiden. Hoạt động nghiên cứu và những bài viết của Nuraini đã được nhiều kênh truyền thông và tổ chức văn hoá Indonesia xuất bản, có thể kể đến Tempo, Kompas, The Jakarta Post, Kho lưu trữ nghệ thuật thị giác Indonesia, các ấn phẩm nghệ thuật quốc tế Art Monthly Australia, Metropolis M, Afterall Journal, Discipline, sách nghệ thuật và chuyên khảo tại Bảo tàng Stedelijk và Sternberg Press, và các tạp chí chuyên ngành Jurnal PerempuanInter-Asia Academic Studies. Với KUNCI, Nuraini đã tạo ra một mảng nghiên cứu sử dụng triển lãm và tụ hội như là phương thức trình bày và tham dự. Các dự án trong đó bao gồm Made in Commons (Chế tạo Chung) (2013) tại Bảo tàng Stedelijk Bureau Amsterdam và Bảo tàng Quốc gia Jogja (2015); và Tropical Dissonance (Nghịch âm Nhiệt đới): Giải thuộc địa Kiến ​​thức thông qua Lưu trữ Thuộc địa (2017) tại Tropenmuseum, Amsterdam.

KUNCI hiện đang tiến hành School of Improper Education (Ngôi trường Giáo dục Lệch Chuẩn) (2016-2019), một dự án thể nghiệm với các phương thức sư phạm khác nhau và thực hành chúng trong môi trường xã hội đương đại. Còn Nuraini đang phát triển Domestic Notes (Ghi chép Nội địa), một dự án ấn phẩm sử dụng không gian nội địa và di cư như các điểm thảo luận tính chính trị hàng ngày, [đồng thời thảo luận về] hoạt động tổ chức các hệ thống hỗ trợ tạm thời và sản xuất văn hóa thay thế.