Biography

Nguyễn Thái Tuấn (sn. 1965) là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ nghệ sĩ cùng thời ở Việt Nam. Thực hành của ông neo giữa đối xứng của cái tràn đầy và cái thiếu vắng trống rỗng. Ở đâu ký ức của chúng ta đầy nhất? Cái gì khiến chúng ta nhớ lại hoặc che phủ quá khứ của chính ta? Đối với Nguyễn Thái Tuấn, không gian và những vật thể trong lòng nó, mối dây giữa xác thể và vật chất có vai trò quan trong không thể chối từ.