Biography

Ông là nghệ sĩ video art và học giả với các tác phẩm mổ xẻ các hình thức ham muốn trong bản sắc đồng tính nam trong khu vực châu Á, văn hoá hải ngoại Việt Nam, và điện ảnh Đông Nam Á.  Các bài phê bình của ông đã xuất hiện trong Porn Studies, Vectors, and Resolutions 3: Video Praxis in Global Spaces. Cuốn “Nhìn từ đáy” của ông sắp ra mắt trong Tập san báo chí Đại học Duke tháng 8/2014. Ông là trợ lý giáo sư tiếng Anh tại Bryn Mawr, Philadelphia, USA.