Biography

Nguyễn Quốc Chánh là một nhà thơ và nghệ nhân gốm sứ sinh năm 1958 tại Bạc Liêu, một tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Anh đã xuất bản hai tập thơ tại Việt Nam và các tác phẩm của anh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tác phẩm gốm của anh sử dụng nguyên liệu, kỹ thuật truyền thống và làm mờ đi ranh giới giữa thủ công và nghệ thuật.