Biography

Các thực hành nghệ thuật đa ngành của Nguyễn Phương Linh (sn 1985, Hà Nội, Việt Nam)  trải dài từ sắp đặt, điêu khắc và video. Cô quan tâm đến sự biến thiên văn hoá dựa trên địa lý, các gốc rễ truyền thống và những mảng rời lịch sử của Việt Nam. Các tác phẩm của cô tạo suy tư về những sự thậ, hình thể, và thời gian vô/hữu hình, và mang theo một cảm giác lan toả về sự biến vị và sự phù du. Phương Linh còn chủ động tham gia vào việc kiến tạo nên các cơ hội cho các tài năng trẻ trong cộng đồng nghệ thuật. Vào năm 2010, cô đồng sáng lập và tổ chức IN:ACT, một festival nghệ thuật trình diễn quốc tế ở Việt Nam, và năm 2012, cô sáng lập Những chân trời Có Người Bay. Năm 2013, cô đồng sáng lập Nhà Sàn Collective sau khi Nhà Sàn Studio, một trong những chấn tâm nghệ thuật tại Hà Nội từ những năm 90, đóng cửa.

Các triển lãm gần nhất của cô bao gồm “Memories of the Blind Elephant”, Diocletian’s Palace Museum, Croatia (2018) ; “The Last Ride”, Goethe-Institut, Hà Nội, Việt Nam (2017) ; “So Far So Right”, Taipei Contemporary Art Center, Đài Bắc, Đài Loan (2017) ; và “The Picture Will Still Exist”, Dia Projects, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2017). Phương Linh còn là người nhận giải thưởng BACC Award for Contemporary Art của Han Nefkens vào năm 2017. Tác phẩm của cô có thể được tìm thấy ở các bộ sưu tập tư nhân và công cộng như Singapore Art Museum, Post Vidai Collection, Hans Nefkens Foundation, và Kamel Lazaar Art Foundation.