Biography

Nguyễn Phương Kiều Anh (sn. 1994, Hà Nội ) tốt nghiệp thạc sĩ ngành Mỹ Thuật trường École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris năm 2020. Cô thử nghiệm với nghệ thuật sắp đặt, video, trình diễn, văn chương để thách thức sự mất cân bằng quyền lực trong các hệ tư tưởng và danh tính qua những trần thuật cá nhân, tập thể và tưởng tượng – trong khi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ, sự lưng chừng (in-betweeness) và sự hình thành của các cá thể.

Cô đã tham gia một vài triển lãm bao gồm: ‘Faire surface’, None atelier, Paris, Pháp (2021); ‘La Famille et le langage’, Maison de l’ours, Paris, Pháp (2021); ‘Un plus grand lac’, les Magasins Généraux, Paris, Pháp (2019); Liên hoan phim ‘FIB-ZOO ESCAPE’, DUUU Radio, Paris, Pháp (2019); ‘Tout tourne (ra) autour de la pointe’, Folle Béton, Paris, Pháp (2019); ‘Après moi le déluge’ tại in.plano, Île Saint Denis, Pháp (2018). Cô cũng từng được mời trình diễn ở festival ‘Les écritures bougées’ tại CAC la Traverse, Alfortville, Pháp (2021); ‘STILL’ tại triển lãm Dupleix, Geneva, Thụy Sĩ (2019); ‘Meaningless Whispers’, COHERENT, Brussels, Bỉ (2019); và festival ‘DO DISTURB’, Palais de Tokyo, Paris, Pháp (2015).