Biography

Là con trai của một nghệ sĩ tạo hình và được đào tạo hàn lâm, nhưng khi có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật sắp đặt và trình diễn, Nguyễn Huy An đã thể hiện rõ cá tính và trưởng thành vượt bậc trong việc thị giác hoá ý tưởng của mình. An khám phá bóng tối, những không gian tĩnh lặng của tuổi thơ và rồi đưa chúng ra ngoài ánh sáng.