Biography

Nguyễn Hữu Trâm Kha (sn. 1983, Đà Nẵng) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế và hoàn thành chương trình Cao học tại Đại học Mahasarakham, Thái Lan. Hiện cô đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Kha làm nghệ thuật vì nó mang lại cho cô cảm xúc bình yên trong tâm hồn. Với Kha, nghệ thuật là cuộc sống và cũng chính là chân dung cô.