Biography

Nguyễn Hồng Ngọc (Nâu) (sinh năm 1989, Việt Nam) tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chuyên ngành lý luận và lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Cô thử nghiệm với các hình thức nghệ thuật khác nhau như hội họa, sắp đặt, trình diễn và nhiếp ảnh. Đối với Nâu, các hình thức này là phương tiện để điều chỉnh và tái lập cái nhìn của mình về những vấn đề xã hội đương đại trong xã hội Việt Nam. Nâu tham gia vào Phòng thí nghiệm Sàn Art phiên 3 vào năm 2013 và sẽ tham dự triển lãm ‘The Mirror and Monitor of Democacry in Asia’ tại Gwangju, Hàn Quốc.