Biography

Nguyễn Chân Tín sinh năm 1982 tại Phan Rang, Việt Nam. Anh tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh năm 2009. Từ đó đến nay anh đã bắt đầu tham gia vào nhóm mỹ thuật được gọi là “Nhóm Lặt Vặt”, nơi mà nhiệm vụ đơn giản chỉ là vui chơi và biến đổi chất liệu.