Biography

Ngô Đình Bảo Châu tốt nghiệp đại học Mỹ thuật năm 2010, hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Bảo Châu làm việc trên nhiều chất liệu với các phương tiện biểu đạt bao gồm tranh vẽ, sắp đặt và điêu khắc. Bằng trí tưởng tượng đi đôi với việc tìm hiểu tính chất, ý nghĩa của đối tượng, công việc của Châu tìm cách khái niệm lại đối tượng bằng cách sử dụng ý nghĩa và hình thức mang tính đặc trưng, chọn lọc tạo ra tác phẩm có tính biểu tượng. Thông qua việc thực hành nghệ thuật, Châu muốn khám phá ý nghĩa của sự tồn tại.