Biography

Nezaket Ekici sinh năm 1970 tại Thổ Nhĩ Kì và từ năm ba tuổi đã sống tại Đức. Ngay từ khi rất nhỏ chị đã có thiên hướng Mỹ thuật và nay đã là một nghệ sĩ trình diễn rất đắt sô trên trường quốc tế. Trong các tác phẩm này, thân thể của chị là trung tâm và từ đó tạo ra một liên hệ sống động với khán giả. Vì vậy, ngay từ đầu, vấn đề đặc trưng riêng, việc tranh luận với các hình mẫu và quy tắc đã được khẳng định trong thân hình rất nữ tính của chị, chấp nhận những quan niệm chính trị và dân tộc là tâm điểm đề tài trong các tác phẩm của chị. (Dr. Andrea Jahn, Curator, Kunstverein Friedrichshafen)