Biography

Nalini (sinh năm 1946, tại Karachi khi Ấn Độ chưa phân cách) nhận giải thưởng Nghệ thuật & Văn hoá Fukuoka 2013. Là một nghệ sĩ đa phương tiện với các thực hành trải dài trên hội hoạ, hoạt hình, video và phim, bà đóng vai trò vừa là nghệ sĩ vừa là nhà hoạt động xã hội. Các tác phẩm của bà thường dựa vào những câu chuyện bị quên lãng hoặc bị thiên kiến trong lịch sử. Kể từ năm 1995, bà thường xuyên tham dự các biennale quốc tế, bao gồm dOCUMENTA 13. Nalini từng triển lãm cá nhân tại các bảo tàng như The New Museum, New York (2002), Bảo tàng Peabody Essex, Salem (2005), Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Irland, Dublin (2007), Bảo tàng nghệ thuật, Laussanne (2010), Phòng tranh New South Wales, Sydney (2012). Các tác phẩm của bà được lưu giữ trong nhiều bộ sưu tập bảo tàng như MoMA, New York; Bảo tàng Anh quốc, London; Centre Pompidou, Paris.