Biography

    Michael Brynntrup sinh năm 1959 tại Muenster vùng Westphalia/Đức, tốt nghiệp thạc sỹ Mỹ thuật tại Brauschweig năm 1991 và định cư ở Berlin từ năm 1982. Ông bắt đầu tổ chức các sự kiện, các buổi trình diễn, nghệ thuật sắp đặt từ năm 1980, đã sản xuất hơn 70 phim và video thể nghiện ngắn từ năm 1981, cùng với 4 bộ phim dài. Ông đã có các buổi triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật hiện đại New York vào các năm 1987, 1992 và 1999. Ông tham gia vào nhiều liên hoan phim quốc tế (17 lần công chiếu phim tại liên hoan phim Berlin từ năm 1984), gặt hái được nhiều giải thưởng và có những buổi thuyết trình cá nhân. Ông tổ chức các sự kiện phim thể nghiệm, phim LGBT của Đức và quốc tế cho Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Frankfurt và các liên hoan phim quốc tế (vd ở Sao Paolo, St. Peterburg và Chiangmai) Ông là người công bố trong các liên hoan phim Off-off-Cinemas, Super-9 và Film Maker’s Festivals, là giảng viên trong Phim thể nghiệm và Truyền thông tương tác. Từ năm 2006 là giáo sư khoa phim/video của Đại học Nghệ thuật Braunshweig.